1+1%

Szeretettel kérjük, hogy adója
1%-ával támogassa a
PRO SCOLA ALAPÍTVÁNYT
és a
REFORMÁTUS EGYHÁZAT

Kedves Szülő!

Bizonyára értesült arról, hogy lehetősége van személyi jövedelemadójának 2×1%-át közhasznú célra felajánlani.

Szeretettel kérjük, hogy adója 1%-a átutalását az Arany János Református Általános Iskola és Óvoda:

PRO SCOLA ALAPÍTVÁNYÁRA – kérje.

Az alapítvány célja:

A jó tanulmányi előmenetelű, szociálisan rászoruló gyermekek támogatása, valamint az iskola azon diákjainak jutalmazása,

akik nyolc éven keresztül kimagasló teljesítményt nyújtottak.

Azon diákok támogatása, akiknek anyagi körülményeik folytán nem tudnak akár angol, akár német nyelv területén intenzív nyelviskolába járni, illetőleg angol vagy német nyelvi táborozáson részt venni, viszont tehetségük folytán erre alkalmasak, és nyelvi tehetségükön túlmenően valamennyi tantárgyból jó eredményt érnek el. Valamint a tanulók nyelvvizsgájának anyagi támogatása.

Kimagasló szakmai munkát végző pedagógusok anyagi támogatása, akik nemcsak saját szakmai előmenetelük, hanem az iskola érdekében belföldi és külföldi tanfolyamokon vesznek részt, kutatást végeznek, publikálnak.

Az iskola technikai felszereltségének korszerűsítése, felújítása, és új eszközök beszerzése.

Testvériskolai kapcsolatok ápolása.

Az alapítvány adószáma:                               18660489-1-13

 Kérjük a második 1%-át a 
REFORMÁTUS EGYHÁZ – javára utalja át.
A kedvezményezett technikai száma: 0066

Kérjük,

hogy a családban és ismerősei között adja tovább kérésünket.

Kérve
ezáltal is intézményünk és egyházunk támogatását.

Életére Isten áldását kérjük.

 

Nagykőrös, 2021. február hó

Tisztelettel:

 

Nagykőrösi Református                       Arany János Református

     Egyházközség                                 Általános Iskola és Óvoda

                                                                    nevelőtestülete

                                                                Az alapítvány Kuratóriuma