1+1%

Szeretettel kérjük, hogy adója
1%-ával támogassa a
PRO SCOLA ALAPÍTVÁNYT
és a
REFORMÁTUS EGYHÁZAT

Kedves Szülő!

Bizonyára értesült arról, hogy lehetősége van személyi
jövedelemadójának 2×1%-át közhasznú célra felajánlani.
Szeretettel kérjük, hogy adója 1%-a átutalását az Arany János Református
Általános Iskola és Óvoda:

PRO SCOLA ALAPÍTVÁNYÁRA

kérje.
Az alapítvány célja:
A jó tanulmányi előmenetelű, szociálisan rászoruló gyermekek támogatása,
valamint az iskola azon diákjainak jutalmazása, akik nyolc éven keresztül
kimagasló teljesítményt nyújtottak.
Azon diákok támogatása, akiknek anyagi körülményeik folytán nem tudnak
akár angol, akár német nyelv területén intenzív nyelviskolába járni, illetőleg
angol vagy német nyelvi táborozáson részt venni, viszont tehetségük folytán erre
alkalmasak, és nyelvi tehetségükön túlmenően valamennyi tantárgyból jó
eredményt érnek el. Valamint a tanulók nyelvvizsgájának anyagi támogatása.
Kimagasló szakmai munkát végző pedagógusok anyagi támogatása, akik
nemcsak saját szakmai előmenetelük, hanem az iskola érdekében belföldi és
külföldi tanfolyamokon vesznek részt, kutatást végeznek, publikálnak.
Az iskola technikai felszereltségének korszerűsítése, felújítása, és új eszközök
beszerzése.
Testvériskolai kapcsolatok ápolása.
Az alapítvány adószáma: 18660489-1-13
Kérjük a második 1%-át a Református Egyház javára utalja át.
A kedvezményezett technikai száma: 0066
Kérjük, hogy a családban és ismerősei között adja tovább kérésünket.
Kérve ezáltal is intézményünk és egyházunk támogatását.
Életére Isten áldását kérjük.
Nagykőrös, 2022. február hó
Tisztelettel:

Nagykőrösi Református Arany János Református
Egyházközség Általános Iskola és Óvoda
nevelőtestülete
Az alapítvány Kuratóriuma