A projekt fő jellemzői:

- A támogatási konstrukció: VEKOP-7.3.3 Digitális környezet a köznevelésben

- A projekt címe: „Egyenlő esélyekkel a digitális környezetben”

- A szerződött támogatás összege: 109 601 385 Ft

- A támogatás mértéke: 100%

- A projekt azonosító száma: VEKOP-7.3.3-17-2017-00004

- Kedvezményezett neve: Nagykőrösi Református Egyházközség (konzorciumi tag)

- A konzorcium további tagjai: Cegléd-Nagytemplomi Református Egyházközség (konzorciumi tag),

Tápiószele – Tápiószőlős – Újszilvás és Farmosi Református Egyházközség (konzorciumi tag)

- A projekt megvalósításának kezdete: 2018.09.01

- A projekt megvalósításának tervezett befejezése: 2021.08.31

A projekt célja olyan, a Digitális Pedagógiai Módszertani Központ által támogatott pedagógiai módszertani csomagok alkalmazásával megvalósított digitális pedagógiai környezet kialakítása, amely hozzájárul Magyarország Digitális Oktatási Stratégiája, valamint a Nemzeti Infokommunikációs Stratégia illetve a Köznevelés-fejlesztési Stratégia célrendszereinek megvalósulásához, elősegíti az iskolából való lemorzsolódás mérséklődését és elősegíti a pedagógusok digitális módszertani kultúrájának növelését.

A projekt megvalósítása során az alábbi kompetenciaterület fejlesztését vállaltuk:

- Matematikai kompetencia fejlesztésének támogatása

- A problémamegoldó gondolkodás fejlesztésének támogatása

A projekt során az alábbi köznevelési intézményekkel működünk együtt:

- Ceglédi Református Általános Iskola, Cegléd

- Arany János Református Gimnázium, Nagykőrös

- Tápiószőlős – Újszilvás Református Általános Iskola, Tápiószőlős

Az intézmény a projekt megvalósítására az alábbi, a Digitális Pedagógiai Módszertani Központ által jóváhagyott és támogatott digitális pedagógiai módszertani csomagok kipróbálását és pedagógiai gyakorlatba való átültetését vállalta:

 

1. Tankockákkal az eredményes matematika tanulásért alsó tagozaton

A módszertani csomag megvalósításába 4 fő matematikát oktató tanító szakos pedagógus, valamint az 1. és a 3. évfolyamból évfolyamonként 1-1 osztály kerül bevonásra.

2. Tankockákkal az eredményes matematika tanulásért felső tagozaton

A módszertani csomag megvalósításába 1 fő matematikát oktató tanár, valamint az 5. évfolyamról 1 osztály kerül bevonásra.

3. Projektszemléletű ismeretátadás az alsó tagozaton LEGO® WeDo eszközökkel

A módszertani csomag megvalósításába 1 fő informatika műveltségterülettel rendelkező tanító és 1 fő informatika tanár, valamint a 3. évfolyamról 1 osztály lesz bevonva.

4. Tankockák a természettudományos megismerés támogatására felső tagozaton

A módszertani csomag megvalósításába 2 fő természetismeretet és 1 fő biológiát tanító tanár, valamint a 6. és a 7. évfolyamról 1-1 osztály lesz bevonva.

 

A projekt megvalósítása három tanévet ölel fel, amelynek során 4 mérföldkő került kijelölésre az alábbi módon: I. mérföldkő: 2019.08.31, II. mérföldkő: 2020.06.30, III. mérföldkő: 2021.06.30, IV. mérföldkő: 2021.08.31. A projekt során, a felhívással összhangban az alábbi tevékenységek megvalósítását tervezzük:

- Az intézményben 2 db digitális tanterem kialakítása, amely rendelkezni fog a következő eszközökkel: 1. Akár 85” méretű képet is vetíteni képes interaktív megjelenítő eszköz a hozzá tartozó, tanterem menedzsmentet támogató szoftverekkel. 2. A tanterem működtetését biztosító tanári laptop. 3. A tanulói munka támogatására legalább 10” képátlójú tabletek és a hozzá tartozó asztali állványok 4. A tabletek egyidejű töltését biztosító zárható töltő tároló szekrény. 5. LEGO eszközkészletek a problémamegoldó gondolkodás fejlesztésére.

- Intézményünkből 10 fő pedagógus részt vesz az infokommunikációs technológia pedagógiai gyakorlatát elmélyítő képzésen, elősegítve ezzel a digitális oktatás és módszertanok disszeminációját.

- Tankocka módszertani csomagok használatát megalapozó és elmélyítő képzésen, és a hozzá kapcsolódó online gyakorlaton 8 fő vesz részt

- LEGO robot használatát elmélyítő képzésen 2 fő vesz részt.

- Vállaljuk, hogy az intézményi honlapunkon olvasható Digitális Fejlesztési Terv digitális módszertani elemei beépítésre kerülnek az általános iskola Pedagógiai Programjába.

- Elvégezzük az intézmény honlapjának WCAG 2.0 AA7 szintű akadálymentesítését, amely a projekt megvalósítása során kötelező szemléletformáló kampányt, mint közösségi felület segíti.

- A projekt két utolsó tanévében a választott tantárgy oktatása, a választott évfolyamokon és osztályokban előírt éves össz óraszám legalább 40%-ában digitálisan támogatva fog történni

-  A projekt során két alkalommal elvégezzük a pedagógiai módszertani csomagok kötelező beválás-vizsgálatát

- A projekt során 2 alkalommal nyílt napot tartunk a szemléletformáló kampány keretein belül

- A résztvevő szakmai megvalósítókat, illetve az intézmény digitális módszertani fejlesztését az utolsó két tanév teljes időtartama (20 hónap) alatt az Országos Szakértői Névjegyzéken szereplő szakértők felkérésével mentoráljuk

- A projekt során 2 db workshop-ot szervezünk a digitális pedagógiai módszertan eredményeinek adoptálására, disszeminációjára

- A bevont szakmai megvalósítók összesen 300 db digitális óravázlatot töltenek fel a Nemzeti Köznevelési Portál oldalára

- Intézményi szinten biztosítjuk a rendszergazdai szolgáltatást

 

 

Minden jog fenntartva    Arany János Református Iskola és Óvoda -2016-